Personuppgiftpolicy

Personuppgifter

Posters Online behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Ansvar

Kreationsfabriken AB, org. nr 556902-4432, med adress Vallda Backstig 3, 434 79 Vallda, Sverige (”Posters Online”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som kommer att behandlas

Uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig.

Personuppgifter som du lämnat till oss

När du genomför ett köp hos Posters Onlin är en förutsättning att personuppgifter lämnas.. Det gäller också när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller registrerar ett konto hos oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Posters Online kommer även att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garant eller reklamation. Personuppgiftsbehandling i förhållande till ångerrätt och reklamation sker även mot bakgrund av den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Kreationsfabriken.

Samarbetspartners

Personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas betalningspartners. Kreationsfabriken samarbetspartners behandlar dina personuppgifter endast inom EU och EES.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla dina uppgifter genom att kontakta oss. Då Om du återkallar ditt samtycke kan vi radera samtliga lämnade uppgifter förutom de som används av tredje part.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du också kontakta oss. Du har även rätt att kontakta datainspektionen Om vi inte hittar en lösning kan du också kontakta EU-kommissionen.